China

2013 Guangzhou

Chimelong Huan Le Shi Jie / Chimelong Theme Park

Guangzhou – Semester 2

Guangzhou – Semester 1

Shamian Island

Zhang Jia Jie

 

2015 Guangzhou, HongKong, Macau